EAMR-Favoritos-de-setembro-Due-panno-pantalona-Gloria